Tag Archives: Narodowe Centrum Kultury

Niezła wiocha

Niezła, bo kulturalna. Już za kilka dni przekonamy się jakim potencjałem kulturalnym dysponuje polska wieś. Wszystko za sprawą poważnego raportu dotyczącego kultury na wsi. Autorami dokumentu pt. „Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce. Kanon i rozproszenie” są Izabella Bukraba-Rylska i Wojciech Burszta.

Od kilkunastu lat obserwujemy wybuch samorządności, dyskursu o „małych ojczyznach” i Polsce lokalnej. Paradoksalnie, wbrew tym zjawiskom po roku 1989 zaprzestano systematycznego gromadzenia i opracowywania danych na temat kultury. Przestały dostarczać informacje takie podmioty jak Instytut Kultury czy Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury.

Nie da się rzeczowo i mądrze mówić o kulturze bez takich danych. Kultura staje się coraz ważniejszym elementem gospodarki. Musi zostać wpisana w odpowiednie ramy i definicje. Raport Bukraby-Rylskiej i Burszty wypełnia także inną potężną lukę. Jest ważnym głosem w debacie o stanie kultury i jej wpływu na świadomość lokalną. W świecie, gdy pojawiają się nowe określenia, typu dziedzictwo kulturowe, pamięć kulturowa daje odpowiedź, na ile te elementy sprzyjają budzeniu tożsamości lokalnej, podmiotowości danego środowiska i formowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Raport w najważniejszej swej części będzie dotyczyć diagnozy kondycji kultury, przede wszystkim poziomu finansowania, instytucji i uczestnictwa. Badania do raportu przeprowadzono latem i jesienią 2010 roku. Z niecierpliwością czekamy na wyniki.

Reklamy

Dodaj komentarz

Filed under Uncategorized

Policzyć kulturę

Wreszcie. Dłużej już tak się pracować nie dało. W końcu instytucje kultury, urzędnicy, sponsorzy i wszystkie osoby związane z kulturą, dostaną niezbędne narzędzie do obsługi tej dziedziny. Powołany właśnie Międzyresortowy Zespół ds. Statystyki Kultury taką szansę daje. To jedna z najbardziej oczekiwanych instytucji w kraju.

W pracach Międzyresortowego Zespołu ds. Statystyki Kultury uczestniczą przedstawiciele MKiDN, GUS oraz Obserwatorium Kultury, które działa przy Narodowym Centrum Kultury. Zespół zajął się stworzeniem nowych narzędzi, które pozwolą lepiej monitorować sektor kultury oraz tworzyć prognozy jego rozwoju.

Brak poważnych statystyk i wyliczeń dotyczących kultury i jej konsumpcji był widoczny od lat. Bardzo mocno potwierdził to „Raport ostanie kultury” przygotowany na Kongres w 2009 roku. Powolne zrywanie z rozwiązaniami znanymi z ekonomii rozdzielczo-nakazowej, systematycznie wymuszało posługiwanie coraz bardziej szczegółowymi wyliczeniami i danymi. Sponsorzy wymagali konkretnych danych. Urzędnicy kultury musieli zacząć się rozliczać z wydawanych pieniędzy i pokazać wymierne efekty swej pracy. Cały czas brakowało stosownych wyliczeń. A przecież rozwiązania rynkowe wymagają poważnych argumentów.

Ośrodek Statystyki Kultury w Krakowie, jako część GUS, zaczyna powoli je dostarczać. W końcu dostrzeżono, że kultura to część gospodarki. Nie jest studnią bez dna, w którą leje się strumienie pieniędzy, bez generowania stopy zwrotu. Kultura to nowe miejsca pracy, innowacyjne technologie, wpływ na atrakcyjność turystyczną miejsc. Dlatego jak każda inna gałąź gospodarki zasługuje na dokładną analizę z wykorzystaniem adekwatnych narzędzi. W końcu nadarza się taka sytuacja. Będziemy wiedzieć ile osób chodzi do konkretnej galerii, jaką część PKB stanowi kultura, ile inwestują w nią sponsorzy, jaką stopę zysku generuje.

2 Komentarze

Filed under Uncategorized