Szlaki kulturowe – siła regionów

Wyjątkowa aktywność promocyjna polskich regionów pod kątem turystyki – często wynikająca bezpośrednio z pozyskanych dotacji unijnych – służy głównie stacjom telewizyjnym i firmom outdoorowych. Zupełnie jakby urzędnicy miast, województw i powiatów utożsamiali promocję jedynie ze spotami, product placement i reklamą na billboardach. Wiadomo, że jak województwo lubuskie to serial „Rodzinka.pl”, jak Toruń to serial „Lekarze”, by nie wspominać o Sandomierzu, który nie lubi być pokazywany inaczej niż w tasiemcu „Ojciec Mateusz”. Jak Warmia to zdjęcia z lotu ptaka towarzyszące nam w ramkach reklamowych PKP. Jak Warszawa to niezbyt udane zazwyczaj spoty. Pojawiają się odważniejsze kampanie oparte na produktach regionalnych – od kuchni po design – ale to cały czas kropla w morzu możliwości.
rodzinka
fot. Lubuskie.pl

Przykładem takich produktów są szlaki kulturowe. Szlak kulturowy funkcjonuje lata lub dziesiątki lat (a właściwie może nawet setki), nie tylko podczas trwania doraźnej kampanii. Szlak może być tworzony według dowolnego klucza, zatem możliwość dotarcia do grup docelowych jest znakomita. Przyciąga turystów o konkretnych zainteresowaniach, np. amatorów wina, fanów nowinek technicznych czy architektury. Jak wskazują statystyki turysta taki pozostaje w danym miejscu dłużej, zwiedzając kolejne obiekty na szlaku. Znając jego preferencje łatwiej tworzyć bazę noclegową czy lokale gastronomiczne. W Polce istnieje kilkaset szlaków kulturowych, np. w samej Małopolsce przebiega ich 67. Problem w tym, że nie są one wystarczająco promowane – w promocji regionów się o nich najczęściej po prostu zapomina. Nawet te najatrakcyjniejsze nie mają stron internetowych, czy profili w mediach społecznościowych. Ale jest też kilka wyjątków, które powinny stać się wzorem dla pozostałych.

Przede wszystkim Śląsk i Szlak Zabytków Techniki. W oczy rzuca się wspólna, wyrazista identyfikacja wizualna. Charakterystyczne koło, czy to szybu kopalnianego, czy pociągu, ale z pewnością kojarzące się z postępem technicznym, można odnaleźć zarówno w logotypie SZT, na internetowej stronie regionu skierowanej do turystów czy stronie Szlaku Kulinarnego Śląskie Smaki. Na większości materiałów promocyjnych województwa śląskiego można znaleźć logotyp SZT, który stał się już jedną z wizytówek Śląska. Sam Szlak Zabytków Techniki to jednolite od strony wizualnej: strona internetowa, fanpage na Facebooku, kanał na YouTubie, ale także oznaczenia drogowe (odpowiednio przygotowana infrastruktura szlaku) czy wszelkie tablice i materiały informacyjne na terenach zabytków.
slask
fot. zabytkitechniki.pl

Śląski Szlak Zabytków Techniki w doskonały sposób wykorzystuje również event marketing. Raz do roku odbywa się Industriada, podczas której można bezpłatnie zwiedzać obiekty, uczestniczyć w warsztatach, rodzinnych piknikach i koncertach w większości zabytków na szlaku. Wszystko to odbywa się na szeroką skalę, np. w tym roku w 24 miastach jednocześnie. Za działania te Industriada otrzymała nagrodę „Golden Arrow” w kategorii experiential marketing – event marketing. Innym pomysłem na przyciągnięcie turysty, również niezwykle prostym i popularnym są pieczątki. W każdym obiekcie na Szlaku Zabytków Techniki, w specjalnej broszurze można otrzymać pieczątkę, a po zebraniu dziesięciu jako nagrodę otrzymuje się zestaw: koszulkę, ekologiczną torbę, ołówek i kredki. Zbyt proste? Niekoniecznie. Wejście w rywalizację z samym sobą (może to już chwyty grywalizacji?) o zdobycie nagrody, to konieczność zwiedzenia przynajmniej 1/3 całego szlaku. Chcąc czy nie, turysta powróci na szlak.

O ogromnym potencjale tkwiącym w szlakach kulturowych wie również Małopolska, która uruchomiła platformę informacyjno-promocyjną turystyki kulturowej tego regionu. Znaleźć tu można informacje o wszystkich 67 szlakach Małopolski, aktualny kalendarz wydarzeń organizowanych przez małopolskie szlaki, mapę wszystkich szlaków w Polsce, informacje o tym, czym jest szlak kulturowy. Znów jest to przykład prostego, ale efektywnego rozwiązania. W ostatnim czasie działania promocyjne województwa podążają dwutorowo. Po pierwsze chce się ono jawić jako miejsce przyjazne inwestorom, po drugie jako region, który oferuje więcej atrakcji niż Kraków. I właśnie taka platforma, która pozwala turyście zaplanować czas, pokazać większość oferty regionu, to ogromne wsparcie dla prowadzonych działań promocyjnych. Wrzucając w wyszukiwarkę hasło „szlak kulturowy” najwyżej pojawiające się wyniki to właśnie małopolskie szlaki. Tegoroczne Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego również były poświęcone tematyce szlaków kulturowych. Wyraźnie zatem widać, że region jest świadomy siły jaką w przyciąganiu turystów posiadają dobrze zarządzane szlaki.
malopolska
fot. szlakimalopolski.mik.krakow.pl

Małopolskie szlaki także wykorzystują popularne kanały komunikacji i formy promocji. Po pierwsze są obecne w internecie, zwiększają swoją popularność dzięki wydarzeniom specjalnym. Szlak Architektury Drewnianej co roku organizuje cykl koncertów „Muzyka zaklęta w Drewnie”. Szlak Tradycyjnego Rzemiosła oprócz prowadzonych  cyklicznie warsztatów, podczas których można poznać tajniki tkactwa, wikliniarstwa czy koronkarstwa, organizuje również Festiwal ETNOmania. Promowany zresztą dość silnie w mediach tradycyjnych i społecznościowych (nie tylko na Facebooku, ale też Pintereście).

Niestety na siedemnaście polskich województw tylko dwa naprawdę mocno stawiają na szlaki kulturowe. Mają je wszystkie, ale większość nie potrafi wykorzystać w takiej skali jak Śląsk i Małopolska.

[AM]

Reklamy

5 Komentarzy

Filed under Uncategorized

5 responses to “Szlaki kulturowe – siła regionów

 1. And then we have Japan, ahhh Japan. I don’t forget sitting
  down down pre match when Japan had been playing in the Confederations Cup not fairly realizing what to count on, and confident enough
  they misplaced all 3 game titles in their team, but that’s not the level.
  They have been a revelation, charging up the area ate every chance with complete recklessness.
  The difference then was that they ended up paired with
  Brazil and Italy with squads loaded with gamers that can punish this gung-ho (japanese word?) perspective.
  I don’t see Greece and Ivory Coastline punishing them in the identical way, so, totally ignoring
  the FIFA Rankings, Japan will get my vote.

 2. Hi I am not sure whether it’s me or your web page but it is launching
  pretty slowly , I had to spend like a few minutes to load
  however , google works well . Well, I am going to thank you for attaching excellent article.
  I assume it has already been beneficial to plenty of people who arrived here.
  I must state that you really have done excellent
  job with this and wish to find much more amazing things through you.
  I now have you saved to my bookmarks to see blogs
  you publish.

 3. Greetings other internet sites operates great for my situation but your site is running slowly which took around one
  minute to be able to load up, I am not sure if it’s my personal problem or perhaps your website problems.

  However thanks for posting impressive article. I think this has already been literally helpful to visitor
  who seem to visit here. This is actually terrific what you have implemented on this page and
  want to see fascinating posts by you. I ‚ve got you bookmarked to look at new stuff you post.

 4. Hello there! Your websites are loading lagging for me personally,
  that took like a minute or so to successfully load,
  I personally do not know whether or not it’s just simply me or your web-site then again google
  and yahoo worked fine for me. Well, I’m going to thank you very much for attaching brilliant blog post.
  I do believe this has already been extremely helpful individual who seem to click here.

  I hope I’ll be able to find more remarkable content and I should certainly flatter your site by saying you’ve
  done good job. I have got your site book-marked to check out blog you publish.

 5. Hi I’m not sure if it is me or your web site but it is launching
  seriously slowly to me, it took me for a moment to successfully load however gmail does work well for me.
  However thank you for posting lovely articles.
  I suppose it has been useful to lots of people who arrived on this page.
  I need to state that you actually have done excellent job with this
  as well as wish to check out many more brilliant stuff from you.

  I ‚ve got you book-marked to check out new stuff you publish.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s